Regulamin pobytu w Willi Weronika

Regilamin obiektu

Willa Weronika Adrian Gąsienica-Giewont, NIP 736 123 05 12 ul. Pocztowców 1 34-500 Zakopane

Szanowni Goście, W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w Willi Weronika prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

  §1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi Weronika i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zameldowanie w Willi Weronika, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub wpłatę zadatku lub całej należności za pobyt w willi. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Willi Weronika
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie www.willaweronika.pl

  §2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić właścicielowi jak najszybciej. Willa Weronika może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.

  §3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Willi dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Osoby niezameldowane w Willi mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 10:00 do godziny 21:00.
 3. Willa Weronika może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu pensjonatu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Willi Weronika lub innych osobach przebywających w Willi Weronika.
 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Willi w trakcie trwania pobytu, opłata za pobyt nie jest zwracana.
 5. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, e-mailowo lub przez stronę internetową willi. Osoba rezerwująca jest zobowiązana podać numer kontaktowy Gościa hotelowego oraz adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji. Osoba rezerwująca ma obowiązek odpowiedzieć na powyższą wiadomość. W zależności od sezonu/warunków rezerwacji jest pobierany zadatek 30 % bądź 50% wartości rezerwacji. W sezon najwyższy (Święta Bożego Narodzenia, Sylwester – do 100% wartości rezerwacji).
 6. Po dokonaniu rezerwacji i wpłaceniu zadatku zmiana nie jest możliwa. Jeżeli Gość odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy przez brak przyjazdu, Willa Weronika uprawniona jest do zatrzymania wpłaconego zadatku. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wille Weronika naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 7. Willa Weronika zastrzega sobie możliwość w wyjątkowych sytuacjach (awarii w pokoju lub innego zdarzenia losowego), udostępnienie lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego pokoju w Willi Weronika bądź w innym obiekcie. W przypadku braku zgody Gościa na substytucyjny pokój, umowa ulega rozwiązaniu. W tym przypadku Willa Weronika zwraca zadatek Gościowi.

  §4 USŁUGI

 1. Willa Weronika świadczy usługi zgodnie z opisem zawartym na stronie internetowej willi.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie właścicielowi osobiście lub telefonicznie.
 3. Brak zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego pokoju w momencie zameldowania się klienta równoznaczne jest z tym że obiekt został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.
 4. Chęć otrzymania Faktury VAT za pobyt prosimy zgłaszać przy dokonaniu rezerwacji przed wpłatą zadatku.
 5. Willa Weronika ma obowiązek zapewnić Gościom:
  1. warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Willi
  4. wymianę ręczników co czwarty dzień pobytu
  5. wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 6. w przypadku rezerwacji pobytu ze śniadaniami - śniadanie jest serwowane 7 dni w tygodniu, w godzinach 8:00-10:00 w sali śniadaniowej. Spożywanie śniadań dozwolone jest wyłącznie na sali śniadaniowej.
 7. Przedmioty pozostawione przez Gości po opuszczeniu pokoju mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W innym przypadku po pięciu dniach od daty wymeldowania Gości, Administracja Willi postąpi z rzeczami stosowni do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

  §5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Willi Weronika pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość powinien zawiadomić właścicielowi o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Gość Willi Weronika ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych pokoju, w którym jest zameldowany, oraz całego obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Willa Weronika zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa finansowo za wyrządzone szkody.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Willa Weronika może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Willi Weronika i uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna oraz zamknąć drzwi na klucz.
 6. Wynajęty pokój należy pozostawić w stanie niezmienionym, to jest w takim stanie, jaki był w dniu przyjazdu Gości. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach willi i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania. Administracja Willi może żądać przewrócenia apartamentu/domku do stanu z przed rozpoczęcia pobytu.
 7. Podnajmowanie przez Gości pokoju osobom trzecim jest zabronione.
 8. Pokój nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach mieszkaniowych.
 9. W przypadku zgubienia - klucza do pokoju, wejścia głównego lub przekazania ich osobom trzecim, Willa ma prawo obciążyć Gościa opłatą w wysokości 150-300 zł, w zależności od wymiaru szkody.
 10. Gość ma obowiązek zamykania okien w sezonie grzewczym, gdy opuszcza pokój. W przeciwnym razie Willa zastrzega sobie prawo do wejścia do pokoju.
 11. W obiekcie obowiązuję całkowity zakaz organizowania imprez.

  §6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WILLI WERONIKA

 1. Właściciel Willi Weronika nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty, biżuterię i inne wartościowe rzeczy pozostawione w pokojach.
 2. Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu ogrodzonym, czy poza terenem Willi.
 3. Personel willi zastrzega sobie prawo do wchodzenia do pokoju w celu sprzątania, wymiany ręczników, pościeli, zamknięcia okien, sprawdzenia systemu ogrzewania lub urządzeń elektrycznych i ich ewentualnej naprawy.

  §7 CISZA NOCNA

 1. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 8:00 rano.

  §8 PALENIE TYTONIU

 1. W Willi i jej bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu tzn. w patio oraz przed wejściem.
 2. Palenie we wszystkich pokojach jest surowo zabronione.
 3. Dopuszczalne jest palenie na balkonach przy zamkniętych drzwiach do pokoju.
 4. W przypadku, gdy Gość pali w miejscu niedozwolonym, Willa Weronika ma prawo obciążyć go karą pieniężną w wysokości 300 zł.

  §9 POBYT ZE ZWIERZĘTAMI

 1. Zwierzęta nie są akceptowane.

  §10 DODATKOWE USŁUGI i INFORMACJA

 1. Ze względu na bezpieczeństwo Gości, zarówno na terenie obiektu (klatka schodowa), jak i na zewnątrz obiektu znajdują się kamery monitorujące obiekt, parking.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek.
 3. Żelazka elektryczne i deska do prasowania są wydawane Gościom na specjalne życzenie -po użyciu Goście są proszeni o zwrócenie sprzętu Pracownikowi Willi.
 4. Nie jest dozwolone chodzenie po obiekcie w brudnych, zabłoconych butach, butach narciarskich. Prosimy ściągać buty w przedpokoju.
 5. Informujemy Państwa, że woda z kranu nadaje się do spożycia.

  §11 INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI WILLI WERONIKA

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI WILLI
 2. Administratorem danych osobowych Gości Willi Weronika jest Wynajem Pokoi Adrian Giewont, Adrian Gąsienica- Giewont, z siedzibą przy ul. Pocztowców, 1, Zakopane, 34-500

 3. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
 4. Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 5. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

  Celem, dla których Willa przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Willę jest:

  1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Willę w związku z poniesioną przez Willę szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Willi,
  2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości Willi.

  W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Willa przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. W celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Willa przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring Willi w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom Willi i innym osobom przebywającym na terenie Willi.

 6. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Willę jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Willa informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości Willi jest usprawiedliwiony cel administratora.
 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 8. Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Willi. Ponadto, Willa udostępnia adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 10. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w willi z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie willi jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Willi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

  REZERWACJE ONLINE, FORMY PŁATNOŚCI

 1. Rezerwacje online obsługiwane są przez system rezerwacyjny Hotres.
 2. Obsługiwane metody płatności:
  Płatność gotówką,
  Przelew tradycyjny,
  Szybki przelew - przelewy24.

  W przypadku wyboru formy płatności Przelewy 24 płatność obsługiwana jest przez operatora – Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków
 3. channel logos2

 4. Po złożeniu rezerwacji online, Gość otrzymuje wiadomość e-mail z załączonym linkiem do płatności online (płatności24) oraz numerem konta, na które należy przelać pieniądze (przelew tradycyjny).

  Reklamacje

 1. Reklamacje można składać wysyłając maila na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zostanie ona rozpatrzona wciągu 7 dni. Proszę dokładnie opisać sytuację, podać numer rezerwacji oraz telefon.

Majestatyczne Zakopane Tatry nigdy nie były tak blisko! Odkrywaj Zakopane, wyrusz w góry!

Restauracje, zakupy

 • Karczma Zawierucha 350 m
 • Bąkowo Zohylina 500 m
 • Tatrzański Bar Mlecz. 700 m
 • Karczma Przy Młynie 850 m
 • Carrefour Express 450 m
 • Żabka 800 m
 • Biedronka 950 m
 • Stacja Ładowania Samochodów 900 m

Dzień na stoku:

 • Stok Gigant 650 m
 • Trasy Biegowe i tory łyżwiarskie 600 m
 • Nosal 1,7 km
 • Kolej na Kasprowy 2,5 km
 • Lipki 3,2 km
 • Szymoszkowa 4,1 km
 • Harenda 4,1 km

Ciekawe atrakcje:

 • Wielka Krokiew 550 m
 • Willa Oksza Muzeum 550 m
 • Kościół Św. Krzyża 550 m
 • Centrum Edukacji TPN 650 m
 • Rówień Krupowa 1,2 km
 • Dolina Białego 1,4 km
 • Muzeum Tatrzańskie 2 km

Nietuzinkowe

 • Basen COS 50 m
 • Dino Park 300 m
 • Park linowy Gugu 500 m
 • Śnieżny Labirynt 550 m
 • Tatrzańskie Mini Zoo 700 m
 • Dom do góry nogami 1,5 km
 • Termy Zakopiańskie 2 km
 • Iluzja park 2,2 km

Giewont

Małołączniak

Długi Giewont

 • Giewont

 • Małołączniak

 • Długi Giewont

  Częstochowa
  Kraków
  Lublin

  Tel: 602 695 555 Pocztowców 1 34-500 Zakopane adriangg@poczta.onet.pl

  © 2024 Willa Weronika - Zakopane
  Rezerwuj Zadzwoń
  Wróć do początku strony